Dammen in Emmeloord
Image
Leden Damclub Emmeloord (foto: Hans Veenhuis)

Damclub Emmeloord is een bloeiende vereniging die is opgericht in 1952. Tot 2004 waren we één vereniging samen met een schaakafdeling, maar om praktische redenen zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan.

We spelen elke maandagavond vanaf acht uur onze onderlinge competitie in “De Ontmoeting” aan de Europalaan in Emmeloord. We spelen van eind augustus tot begin mei.

Het ledental is door de jaren heen vrij stabiel geweest en schommelt tussen de twintig en dertig leden. We spelen vanaf het begin mee in de provincie Friesland in de Friese Dambond. De laatste jaren met een eerste achttal en een tweede zestal.

Ons eerste team is dit jaar met slechts een gelijkspel kampioen geworden in de eerste klasse zuid. Ze promoveren nu naar de hoofdklasse, dat is de hoogste klasse in de provincie Friesland. Ons zestal speelt in de tweede klasse. Ze bezet hier een plaats in de middenmoot.

Jeugd
Sinds een aantal jaren organiseren we in samenwerking met onze sponsor Steegro een schooldamtoernooi voor de basisscholen in de Noordoostpolder. Dit toernooi wordt gehouden in de kerstvakantie. Aan dit toernooi kunnen teams meedoen, bestaande uit vier kinderen, van alle scholen in de Noordoostpolder. De animo onder de basisscholen om hier aan mee te doen is groeiende. Aan het laatste toernooi namen veertien teams deel.

Aan het laatste toernooi hebben we een vervolg willen geven door de deelnemers uit te nodigen om op de clubavond te komen en daar wat partijtjes te spelen en ook wat damles te krijgen. Hiervoor hebben zich een zestal kinderen opgegeven. Een mooi begin. Misschien komen er hierdoor in de toekomst weer nieuwe leden uit voort.

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met onze secretaris: A. Batterink, Ramsweg 9, 8307 RL ENS, tel 0527-253127


Image
Kampioensteam (foto: Hans Veenhuis)

Image

Image

Image

Image

Image